Náhradový a rezervační systém Print Email

Víme, že je pro Vás někdy náročné myslet na omlouvání lekcí ať již z plavání tak i ze cvičení a dalších aktivit. To samé platí i o vybírání náhrad.

Proto jsme se rozhodli investovat nemalou finanční částku do rezervačního počítačového programu. Systém bude fungovat přes naše stránky, lze s ním komunikovat i přes sms. Budete moci měnit Vaše termíny omluv náhrad, atd, ale i například nechat si zaslat sms při uvolnění místa do Vámi požadované lekce, aniž by jste sami museli kontrolovat zda se místo uvolnilo. Věříme, že systém bude přínosem a Vy budete moci vše obstarat v klidu z domova například, když Vám broučkové usnou.