Dobrodružství venku Print Email

Dobrodružství venku – učím se samostatnosti

Poznávám přírodu i své schopnosti

Tento kurz pomáhá dětem vidět a ocenit kouzlo venkovního světa, který je obklopuje. Během zábavných písniček, aktivit, znakování a jednoduchých kreativních projektů se děti učí poznávat přírodu i své schopnosti. Při jednoduchých aktivitách získávájí děti pocit hrdosti z dosaženého úspěchu. Rodiče se dozví, co autorky úspěšných knih -  Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D.  – doporučují na téma, jak u dětí tento pocit šetrně podpořit. Výborný kurz k probuzení touhy po poznání divů přírody.

Vhodné pro děti od 2 do 5 let.
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45 minut
Doporučená cena: 150 Kč/lekce
Zaměření kurzu: Rozvoj nezávislosti
Doplňující materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.