Hudební program YAMAHA Print Email

Hudební škola Yamaha
Bezplatné ukázkové lekce v úterý 11.9.2018

9.00 První krůčky k hudbě
9.30 Robátka
15.30 První krůčky k hudbě
16.30 Rytmické krůčky


Nutné si předem rezervovat místo.

https://orisek.auksys.com/master/jednorazove.php

na telefonu: 777 215 000, nebo CLOAKING

Robátka

Doporučený věk: od 4 do 18 měsíců
Počet ve skupině: 8-10 dětí v doprovodu jednoho z rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně. Čtvrtek od 10:00 hodin
Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností
Učební materiál: leporelo včetně CD s písněmi a hudebními doprovody

Cena: pololetí (16 lekcí ) 2.200,- Kč


První krůčky k hudbě

Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let
Počet ve skupině: 4 – 8 dětí a doprovodu rodiče či prarodiče

Učební doba: jedna lekce týdně.
I.  PKH I. ( 1,5 – 2,5 let ) - Čtvrtek od 9:00 hodin
II. PKH II. ( 2,5 – 3,5 let ) - Čtvrtek od 11:00 hodin, Úterý od 15:30 hodin
III. PKH III. ( 3,5 – 4,5 let ) - Úterý od 16:30 hodin

Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti

Učební materiál: leporela včetně CD s písněmi

Cena: pololetí (16 lekcí ) 2.200,- Kč


Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti

Doporučený věk: 4–6 let
Počet ve skupině: 6 – 8 dětí a doprovodu rodiče či prarodiče

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva: tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby

Cena: pololetí (16 lekcí ) 2.200,- Kč


Rezervace místa na telefonu: 777 215 000, nebo CLOAKING . PRVNÍ ZKUŠEBNÍ LEKCE PROBĚHNOU  11.9.2018,  nutné si předem rezervovat místo.