Program Print Email

Vzdělávací plán naší školky vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání .dětí předškolního věku.

V programu najdete pohybové a vzdělávací aktivity, angličtinu, projekty zaměřené na ekologii a vztah k přírodě, montessori aktivity.

JAK S DĚTMI PRACUJEME:


  • individuální práce s dítětem s ohledem na jeho potřeby a možnosti
  • každodenní společné aktivity všech dětí, při kterých se učí spolupráci a vzájemnému respektu
  • učení založené na přímých zážitcích dítěte, podpora dětské aktivity, zvídavosti a radosti z objevování a experimentování
  • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat
  • situační učení (vytváření a využívání situací, které jsou dítěti známé, pochopení smyslu činností)
  • spontánní sociální učení (přirozená nápodoba, vzory chování)
  • uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou – počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte
  • integrované bloky výuky – projektové a tématické učení
  • učení jako dobrodružství, učení je zábava a legrace, učení nás baví
  • otevřené dveře – spolupráce s rodinou, společné zážitky a prožívání


DENNÍ PROGRAM:

6:30-8:30 příchod do školky, individuální činnosti, volná hra, monte aktivity

8:30-9:15 přivítání, sdílení v kruhu, protažení

9:15-9:45 hygiena, příprava na svačinu, svačina

9:45-11:15 vzdělávací aktivity ( dle dne v týdnu a programu měsíce, např. středa anglické dopoledne), pobyt venku

11:15-12:00 hygiena, oběd

12:15-12:30 vyzvedávání dětí

12:00-12:15 hygiena, příprava na odpočinek

12:30-14:30 odpočinek, klidové aktivity

14:30-15:00 převlékání, hygiena, svačinka

15:00-17:00 odpolední aktivity, pobyt venku, předávání dětí


PROGRAM DLE ROČNÍCH OBDOBÍ:

Jaro - sledování probouzení zahrady, sázení, otvírání zahrady

Léto - výuka plavání, výlety, sklízení na zahradě

Podzim - seznamování se školkou, aktivity na zahradě, návštěvy muzeí, galerií

Zima - výuka lyžování, zimní aktivity,návštěvy solné jeskyně, saunování, návštěvy divadla.

PROGRAM DLE MĚSÍCŮ: