Děti na nohou workshop + konzultace Print Email

Praktický workshop pro rodiče s dětmi. Dozvíte se, jak vyhodnotit otisky chodidel. Porovnáme obrysy nohou s obrysy bot Vašich dětí. Odnesete si obecné návody na vyhodnocení a konkrétní výsledky Vašich dětí.

  • Délka: 2h  Dítě je potřeba pouze na začátku semináře, tak pokud máte možnost, že by si ho pak někdo odvedl  doporučujeme využít :-), ale může i zůstat.
  • Otiskneme chodidla.
  • Rodiče se naučí chodidlo orientačně vyhodnotit.
  • Obkreslíme nohy a boty.
  • Vyhodnotíme velikost a tvar bot s obrysem nohy.
  • Prodiskutujeme výsledky.

Lektor: Mgr Štěpánka Hovorková, fyzioterapeut  FaceBook:  Na nohou  web: www.nanohou.cz

Termín: Pátek 9.11.2018 od 10:00 do 12:00 hodin

Cena: 380,- Kč   Při rezervaci místa je nutné uhradit zálohu 200,- Kč.

Místo je nutné si předem rezervovat. Počet míst je omezen. Rezervace místa na CLOAKING nebo telefon recepce 602 143 585.


INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

V odpoledním bloku nabízí Mgr. Štěpánka Hovorková možnost individuálních konzultací.

Individuální konzultace nabízím pro děti od 3 měs dál a i pro dospělé.

U dětí do 3 let spíše řešíme trup, protože nožky ještě nejsou dozrálé. Po třetím roce hodnotím i postavení nohou.

Čeká vás vyšetření držení těla a základních pohybových steretypů. Najdu silné a slabší stránky pohybového aparátu. Vyberu cviky a činnosti, které povedou k řešení pohybových potíží. Řeším například nestability na trupu i končetinách (vbočené kotníky), plochonoží,  bolesti na pohybovém aparátu, rozestup břišní stěny, oslabení pánevního dna atd. Výsldkem by mělo být nalezení klíčové oblasti, ketrá způsobuje potíže a minimum zapamatovatelných cviků k jejímu vyladění.

Konzultant: Mgr Štěpánka Hovorková, fyzioterapeut

Termín: Pátek 9.11.2018. Odpolední termíny dle rezervace časů.

Cena: 400,- Kč  ( 30 minutová konzultace, zvýhodněná cena po účasti na semináři)

          600,- Kč ( 45 minutová konzultace, bez účasti na semináři)

Při rezervaci místa je nutné uhradit zálohu 300,- Kč.

Místo je nutné si předem rezervovat. Počet míst je omezen. Rezervace místa na CLOAKING nebo telefon recepce 602 143 585.