Seminář pro rodiče Print

Psychologické otázky rodiny a rodičovství

Seminář odložen pro malý počet zájemců!

Připravili jsme pro vás - rodiče, nastávající rodiče, nebo pro ty, které to prostě jen zajímá - cyklus přednášek, který by vám mohl pomoci v orientaci v časném období života dítěte. Zaměříme se na vývoj dítěte z pohledu psychosociálního. Bude nás zajímat období prvních měsíců života dítěte v rámci rodinných vztahů, s důrazem na téma celistvosti a kompaktnosti rodiny dítěte. Společně s Vámi budeme uvažovat o tom, nakolik je kvalita a důvěra v naše rodičovství spojena s naší původní rodinou a s naším partnerstvím. Pokusíme se o získání náhledu na spojení možných potíží v partnerství s narozením (příchodem) dítěte do rodiny. Rádi bychom se zastavili i u případných změn v chování sourozenců a dalších rodinných příslušníků, po příchodu nového dítěte do rodiny. Chceme poukázat na síly působící v rodinách a nabídnout možnost jejich využití pro další vývoj nejen dítěte, ale i rodiny.

Cyklus přednášek má sloužit hlavně k uvědomění (a posílení) vlastní kompetentnosti k rodičovství a k získání větší důvěry sama v sebe.

 

Cílem přednášek je seznámit rodiče s:

  • psychologickým vývojem dítěte v raných fázích života

  • separací (oddělováním) dítěte od matky

  • utvářením identity dítěte

  • se vznikem a vývojem rodinných systémů (rodin)

  • s  rolemi a místy jednotlivých členů v rodině

  • působením a vlivem rodinných příslušníků (i širší rodiny)

  • změnou v partnerském životě po narození dítěte

 

 

Obsahem prvního setkání (31.5. 2012) bude seznámení se s ranými vývojovými fázemi v životě dítěte. Bude nás zajímat, co se děje s dítětem v prvních měsících života z psychologického hlediska. Převážná část přednášky bude zaměřena na proces individuace a separace dítěte. Pozastavíme se u vytváření bezpečné vazby dítěte, která do velké míry ovlivní jeho další život. Rádi bychom poukázali na význam stálosti mateřského objektu a na důležitost vnitřní reality dítěte.

 

V druhé volně navazující části cyklu (14.6. 2012) jsme pro Vás připravili exkurs do vývoje rodiny. Zaměříme se na vznik rodičovství, na role jednotlivých členů rodiny a jejich vzájemné vazby, na síly působící v rodinných systémech. Chceme podtrhnout rozdílnost vnímání vnitřního a vnějšího světa rodiny. Popíšeme změny způsobené příchodem nového člena rodiny. Pokusíme se načrtnout rozdíly mezi vztahováním se matky k synovi, matky k dceři, otce k synovi, otce k dceři. Do této přednášky tematicky spadá i vztahování se sourozenců a širší rodiny k novému členu rodiny. Chceme mapovat důležitosti matky a otce v různých fázích života dítěte.

 

Obsahem posledního setkání (28.6. 2012) bude rovina partnerství mezi rodiči. Budeme se zaobírat vlivem rodičovské role na partnerství a případnými změnami v partnerském životě. Zamyslíme se nad příčinami vzniku a nabídneme Vám strategie zvládání partnerských krizí.

 

 

Datum: 31.5. 2012, 14.6. 2012 a 28.6. 2012 vždy 16,30 – 18,00 hod.

Místo: Studio Beruška, Chrastavská 266, Liberec 1

 

Cena: celý cyklus tří přednášek – 500,- Kč, pro doprovázející tatínky 400,-Kč, samostatná přednáška – 200,- Kč

Lektoři: PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová

Místo je třeba si předem rezervovat na tel. 602 143 585 nebo na emailu CLOAKING

Budeme rádi, pokud na seminář přijdou oba rodiče.