Program Print

Vzdělávací plán naší školky vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání .dětí předškolního věku.

V programu najdete pohybové a vzdělávací aktivity, projekty zaměřené na ekologii a vztah k přírodě, montessori aktivity.

JAK S DĚTMI PRACUJEME:

  • individuální práce s dítětem s ohledem na jeho potřeby a možnosti
  • každodenní společné aktivity všech dětí, při kterých se učí spolupráci a vzájemnému respektu
  • učení založené na přímých zážitcích dítěte, podpora dětské aktivity, zvídavosti a radosti z objevování a experimentování
  • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat
  • situační učení (vytváření a využívání situací, které jsou dítěti známé, pochopení smyslu činností)
  • spontánní sociální učení (přirozená nápodoba, vzory chování)
  • uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou – počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte
  • integrované bloky výuky – projektové a tématické učení
  • učení jako dobrodružství, učení je zábava a legrace, učení nás baví
  • otevřené dveře – spolupráce s rodinou, společné zážitky a prožívání


DENNÍ PROGRAM:

7:00-8:00 příchod do školky, individuální činnosti, volná hra, monte aktivity

8:00-9:00 přivítání, sdílení v kruhu, denní téma, protažení

9:00-9:15 hygiena, příprava na svačinu, svačina

9:15-11:45 vzdělávací aktivity , pobyt venku

12:00-12:30 hygiena, příprava na oběd, oběd, sklizení po obědě

12:30-12:45 hygiena, příprava na odpočinek

13:00 vyzvedávání dětí

12:45-14:45 čtení, odpočinek, klidové aktivity

14:45-15:00 převlékání, hygiena, svačinka

15:00-16:30 odpolední aktivity, pobyt venku, předávání dětí


PROGRAM DLE ROČNÍCH OBDOBÍ:

Jaro - sledování probouzení zahrady, sázení, otvírání zahrady

Léto - výlety, sklízení na zahradě

Podzim - seznamování se školkou, aktivity na zahradě, návštěvy muzeí, galerií a divadel.

Zima - zimní aktivity, návštěvy divadla, muzeí, galerií.


NAŠE KROUŽKY

Angličtina pro děti

Jóga pro děti


PROGRAM HRAVÁ ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO

Vzhledem k tomu, že se ve školce velmi často  setkáváme s tím, že Vaše děti rády samy od sebe  používají angličtinu  běžně při denním režimu ve školce (anglické písničky, barvy, počítání, atd), rozhodli jsme se Vám představit náš  nový projekt „hravá angličtina pro každého“.


Dvě celá dopoledne v týdnu (pondělí a čtvrtek) by teta Lucie hovořila a prováděla veškeré denní aktivity v rámci školkového programu v angličtině. Všechny děti by tak měly možnost vstřebávat angličtinu v rámci běžného denního režimu, učit se novým písničkám, říkankám a orientovat se v základních frázích jazyka.

Děti, které s angličtinou do kontaktu ještě nepřišly nebo děti, které  ještě ani nemluví svoji mateřštinou se vůbec nemusejí ničeho obávat, neboť náš přístup bude velmi pohodový, respektující a hravou formou laděny.

Pokud byste měly jakékoli dotazy, můžete se obrátit přímo na Lucii Cvejnovou, která Vám ráda Vaše dotazy zodpoví. A ráda Vám objasní i rozdíl mez projektem a kroužkem anglického jazyka.


Je všeobecně známo, že učení se cizím jazykům je v životě velmi důležité.  Vědecké studie prokázaly, že nejpříhodnější období pro seznámení se s cizím jazykem je věk dítěte od narození do jeho 6ti let.


Věříme, že tato myšlenka nadchne mnohé z Vás a především Vaše děti.


Hodiny povede lektorka angličtiny (a zároveň školková teta) Lucie Cvejnová, každou středu od 14:15h do 15:00h v prostorách školky. Výuka probíhá bez účasti rodičů a je placená nad rámec školkovného. Cena za pololetí: 1.000,- Kč

Začínáme ve středu 19.9.

 Po přihlášen Vám bude na kroužek vystavena faktura. Přihlášení stačí emailem na CLOAKING